Kontakt:

Archiwum Krakowskiej Prowincji Kapucynów
ul. Loretańska 11
31-114 Kraków

tel. 12  292 81 63
archiwum@kapucyni.pl

Kustosz: o. Bogumił Kusiak OFMCap

Formularz kontaktowy

Godziny otwarcia:

Archiwum otwarte jest w każdy poniedziałek od października do czerwca w godzinach: 9-12 i 14-17

Sprawy do archiwum:

Wszystkie pytania dotyczące archiwum prosimy kierować drogą korespondencyjną (tradycyjną lub pocztą elektroniczną) lub telefonicznie.

Zgłoszenie się na furtę klasztorną w dniu otwarcia archiwum, bez wcześniejszego przedstawienia sprawy, skutkuje najczęściej odesłaniem interesanta do strony internetowej archiwum, gdzie może zapoznać się z zasobem archiwum.Inwentarz archiwum Biblioteka archiwum Prace dyplomowe Słownik kapucynów

 

Archiwum Krakowskiej Prowincji Kapucynów przechowuje:

  • materiały historyczne, akta kancelaryjne kurii prowincjalnej, istniejących i nieistniejących domów zakonnych, instytucji zakonnych,
  • spuściznę zakonników oraz inne materiały dokumentujące życie i działalność kapucynów prowincji polskiej, prowincji galicyjskiej, komisariatu krakowskiego i prowincji krakowskiej, a także Wiceprowincji św. Antoniego (Ukraina) i wspólnot z terenu Austrii, Bułgarii i Litwy, w których przebywają zakonnicy z prowincji krakowskiej
  • zbiory biblioteczne i muzealne
  • obecnie, poza obiektami muzealnymi, akta znajdujące się w pomieszczeniach Archiwum zajmują około 250 metrów bieżących

Realizuje również następujące zadania:

  • ewidencję, opracowanie i zabezpieczenie materiałów archiwalnych należących do własnego zasobu archiwalnego
  • udostępnianie materiałów archiwalnych należących do ich zasobu
  • wykonywanie usług archiwalnych w zakresie wyszukiwania, prowadzenia kwerend, digitalizacji własnych zasobów