Kontakt

Archiwum Krakowskiej Prowincji Kapucynów
ul. Loretańska 11
31-114 Kraków

tel. 12  292 81 63
archiwum@kapucyni.pl

Kustosz: o. Bogumił Kusiak OFMCap

Formularz kontaktowy

Godziny otwarcia

Archiwum otwarte jest w każdy poniedziałek od października do czerwca w godzinach: 9-12 i 14-17

Sprawy do archiwum

Wszystkie pytania dotyczące archiwum prosimy kierować drogą korespondencyjną (tradycyjną lub pocztą elektroniczną) lub telefonicznie.

Zgłoszenie się na furtę klasztorną w dniu otwarcia archiwum, bez wcześniejszego przedstawienia sprawy, skutkuje najczęściej odesłaniem interesanta do strony internetowej archiwum, gdzie może zapoznać się z zasobem archiwum.

O archiwum:

Archiwum przechowuje: 

materiały historyczne, akta kancelaryjne kurii prowincjalnej, istniejących i nieistniejących domów zakonnych, instytucji zakonnych
spuściznę zakonników oraz inne materiały dokumentujące życie i działalność kapucynów prowincji polskiej, prowincji galicyjskiej, komisariatu krakowskiego i prowincji krakowskiej, a także Wiceprowincji św. Antoniego (Ukraina) i wspólnot z terenu Austrii, Bułgarii i Litwy, w których przebywają zakonnicy z prowincji krakowskiej
zbiory biblioteczne i muzealne
obecnie, poza obiektami muzealnymi, akta znajdujące się w pomieszczeniach Archiwum zajmują około 250 metrów bieżących

Realizuje również następujące zadania:

ewidencję, opracowanie i zabezpieczenie materiałów archiwalnych należących do własnego zasobu archiwalnego
udostępnianie materiałów archiwalnych należących do ich zasobu
wykonywanie w ograniczonym zakresie usług archiwalnych: wyszukiwania, prowadzenia kwerend, digitalizacji własnych zasobów